General

Doa Keluar dan Masuk Rumah

×

Doa Keluar dan Masuk Rumah

Share this article

Melakukan doa keluar dan masuk rumah merupakan salah satu amalan yang dianjurkan dalam agama Islam. Selain sebagai tanda kesadaran kita sebagai seorang muslim, doa keluar dan masuk rumah juga memiliki makna yang dalam. Maka dari itu, penting bagi kita untuk memahami makna dari doa keluar dan masuk rumah serta mengamalkannya setiap kali kita keluar dan masuk rumah.

Makna Doa Keluar dan Masuk Rumah

Doa keluar dan masuk rumah memiliki makna yang sangat dalam dalam agama Islam. Doa ini mengajarkan kita untuk selalu mengingat Allah SWT dalam setiap aktivitas kita, termasuk ketika keluar dan masuk rumah. Dalam doa keluar rumah, kita memohon perlindungan dari Allah SWT agar kita selalu dalam lindungan-Nya dan mendapatkan keberkahan dalam segala aktivitas yang kita lakukan di luar rumah. Sedangkan dalam doa masuk rumah, kita memohon izin dari Allah SWT untuk masuk ke dalam rumah dan meminta agar rumah kita selalu menjadi tempat yang penuh keberkahan dan kesejahteraan.

Doa keluar dan masuk rumah juga mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Dengan selalu mengucapkan doa ketika keluar dan masuk rumah, kita diingatkan untuk tidak menganggap remeh nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT seperti keamanan dan kenyamanan dalam rumah.

Doa Keluar Rumah

Doa keluar rumah sebaiknya dilakukan setiap kali kita hendak meninggalkan rumah, baik itu untuk keperluan yang penting maupun tidak. Berikut ini adalah doa keluar rumah yang bisa kita amalkan:

Bismillahi tawakkaltu ‘alallah. Laa haula wa laa quwwata illa billah.

Artinya: Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakkal kepada-Nya. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.

Doa keluar rumah ini mengajarkan kita untuk selalu bergantung kepada Allah SWT dalam segala aktivitas kita di luar rumah. Dengan bertawakkal kepada-Nya, kita diharapkan selalu dalam lindungan-Nya dan mendapatkan perlindungan dari segala bahaya di luar rumah.

Doa Masuk Rumah

Doa masuk rumah sebaiknya dilakukan setiap kali kita masuk ke dalam rumah. Berikut ini adalah doa masuk rumah yang bisa kita amalkan:

Bismillahi walajna, wa bismillahi kharajna, wa ‘ala rabina tawakkalna.

Artinya: Dengan menyebut nama Allah, kami masuk. Dengan menyebut nama Allah, kami keluar. Dan kepada Allah kami bertawakkal.

Doa masuk rumah ini mengajarkan kita untuk selalu mengingat Allah SWT setiap kali kita masuk dan keluar rumah. Dengan memohon izin dari Allah SWT, kita diharapkan selalu dalam lindungan-Nya dan mendapatkan keberkahan dalam segala aktivitas yang kita lakukan di dalam rumah.

Keutamaan Doa Keluar dan Masuk Rumah

Ada beberapa keutamaan yang bisa kita dapatkan dengan mengamalkan doa keluar dan masuk rumah. Pertama, dengan selalu mengingat Allah SWT, kita diharapkan selalu dalam lindungan-Nya dan mendapatkan keberkahan dalam segala aktivitas yang kita lakukan di dalam dan di luar rumah.

Kedua, dengan selalu mengucapkan doa keluar dan masuk rumah, kita diharapkan selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT seperti keamanan dan kenyamanan dalam rumah.

Ketiga, dengan selalu mengamalkan doa keluar dan masuk rumah, kita diharapkan selalu menjadi muslim yang taat dan bertakwa kepada Allah SWT.

Kesimpulan

Doa keluar dan masuk rumah adalah salah satu amalan yang dianjurkan dalam agama Islam. Doa ini mengajarkan kita untuk selalu mengingat Allah SWT dalam setiap aktivitas kita, baik itu di dalam maupun di luar rumah. Dengan selalu mengamalkan doa keluar dan masuk rumah, kita diharapkan selalu dalam lindungan-Nya dan mendapatkan keberkahan dalam segala aktivitas yang kita lakukan. Selain itu, doa keluar dan masuk rumah juga mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Semoga kita selalu menjadi muslim yang taat dan bertakwa kepada Allah SWT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *